Mugavuslippu kandvaks laevaks loetakse sellist laeva, kus laeva tegelik omanik ja laeva lipuriik ei lange kokku.

Odavad laevad, madalad registreerimistasud, puuduvad maksud ja vabadus kasutada odavat tööjõudu on laevaomaniku motiveerivateks teguriteks, et oma laevad „välja lipustada“.

ITF võtab aluseks mõõte, kus laevaomanikud, kes on registreerinud oma laevad ning seilavad teise riigi lipu all järgnevad kriteeriumid, et defineerida FOC registrit:

• Laeva lipuriigi suutlikkus ja valmisolek tagada rahvusvaheliste standardite täitmist oma laevaregistri laevadel, sisaldades põhilisi inimõigusi ja ametiühinguvabadust, samuti vabadust sõlmida kollektiivlepinguid selle maa ametiühingutega.

• Oluliste ILO konventsioonide ja soovituste ratifitseerimise tase/nimistu nende riikide poolt.

• Ohutuse ja keskonnaohutuse jälgimine/tagamine läbi ILO konventsioonide ning samuti avalikud laevakontrolli inspektorite poolt avastatud puuduste ja laevade kinnipidamiste nimistu

ITF usub, et peab olema tõeline side laeva tegeliku omaniku ja laeva lipu vahel, vastavalt ÜRO koventsioonile UNCLOS. Kuid mugavuslippu kandvatel laevadel selline side puudub.

Paljud sellised laevaregistrid omavad madalaid ohutuse-standardeid ning ei oma kitsendusi laeva meeskondade rahvuse suhtes. Mõnikord, seoses keelebarjääriga, ei suuda meremehed omavahel korralikult suhelda, asetades niimodi ohtu kogu laeva ohutuse kriisisituatsioonides.

Olles registreerinud oma laeva FOC registris, värbavad paljud laevaomanikud võimalikult odava meeskonna, makstes minimaalset palka ja vähendades kulusid, mis tagaksid normaalsed töö-ja olmetingimused meeskondadele.
Ülemaailme globaliseerumine on kahjuks ainult kiirndanud seda tendentsi. Suurenevas laevastiku konkurentsitingimustes peab iga uus FOC laev end tõestama, pakkudes võimalikult madalat teenustasu.
 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)