Meremehed, kes töötavad mugavuslippu kandvatel laevadel, on sagedasti kõrvale jäetud inim- ja ametiühinguõigustest, kuna mugavuslipu laevadele ei kehtestata minimaalseid sotsiaalseid garantiisid. See on asjaolu, mis muudab mugavuslipu laevaomanikele odavaks ja väga atraktiivseks. Meremeeste ametiühingud nende päritolumaal on aga küllaltki piiratud oma võimalustes meremehi kaitsta, kuna reeglid ning seadused, mis antud laeval kehtivad, tulenevad lipuriigist. Ning fakt on ka see, et üldjuhul pole meremehed ühegi ametiühingu liikmed. Kuid nende üksikute liikmete puhul, kes on astunud ametiühingusse, on teises riigis paiknevad ametiühingud üsnagi jõuetud, mõjutamaks seda, mis toimub laeva pardal, sest antud laevad ei külasta just sageli meremehi esindava ja nende päritolumaa sadamaid.

Ligi 55 aastat kestnud mugavuslipustamise kampaania raames on ITF loonud inspektorite võrgustiku, et kontrollida kahtlustäratavaid laevu. Nende raportitest tuleneb järgnev, meremeeste väärkohtlemise loetelu:
• Väga madalad palgad
• Kehvad elamis- ja töötingimused
• Ebakvaliteetne toit ja joogivesi
• Pikad tööpäevad ilma piisava puhkeajata

Ohtlik
Paljud mugavuslipu all sõitvad laevad on vanemad kui ülejäänud maailmalaevastik. Kümned tuhanded meremehed peavad taluma armetuid, eluohtlikke ja ebatervislikke tingimusi. Paljud nendest alustest peetakse lõpuks laevakontrolli inspektorite poolt kinni ja ei lahku enam kunagi sadamast. Mitmed neist laevadest on saanud nime „ujuv kirst“. Surmaga juhtunud õnnetusi mugavuslipualustel on palju.. 2001. aastal juhtunud laevaõnnetustest tervelt 63% absoluutsest maailma tonnaažist toimus 13 mugavuslipu registri laevadega. Esiviisiku laevahukkude osas moodustasid järgmised mugavuslipuregistrid: Panama, Küpros, St.Vincent, Kambodža ja Malta.

Kaitseta
Ebakvaliteetsed õppehäired ja ohtlikud laevad teevad meremehe elukutsest ühe ohtlikema. Vastavalt statistikale toimub igal aastal enam kui 2000 surmajuhtumit . Õnnetusjuhtumid on sagedased, kuid paljudele laevaomanikele ei lähe see korda, sest neile on tähtis vaid teenitav tulu. Oma õigusetu olukorraga üksi jäädes, ei oma meremehed mingeid šansse, et saada kätte õiglast kompensatsiooni murtud käe või muu õnnetusjuhtumi eest. Ja see mõjutab pikka aega nii tema kui võib-olla ka kogu ta pere toimetulekut. Paljudel juhtudel tuleb ITF-il neid kaasusi lahendada kohtu teel, kus tuleb tuvastada esmalt vastutav isik ning leida, kes vastutab laeva ja tema meeskonna eest.

Palgata
Iga päev saab ITF palju kaebusi meremeestelt, kellele ei ole makstud palka. Lihtsalt ei ole makstud ja kõik! Meremehed avastavad, et firmad, kas viivitavad või lihtsalt keelduvad palga maksmisest. Paljudel juhtudel mööduvad kuud, saadakse ainult lubadusi, kuid mitte raha. Samas ilma rahata puudub tihti ka võimalus laevalt lahkumiseks. Üks kõige edukamaid aspekte ITF-i inspektorite töös on välja nõutud töötasud. 163.3 miljonit USA dollarit on summa, mis on ITF-i poolt meremeestele aastatel 1996-2001kätte võidetud. See teeb keskmiselt enam kui 28 miljonit dollarit aastas.

Alaväärtustatud
Vaatamata raskele olukorrale on FOC lipu alla sõitvad meremehed nii ära hirmutatud, et nad ei ole valmis kaebusi esitama. Mehitusagentide seas ringlevad mustad nimekirjad nende meremeeste kohta, kes on esitanud kaebusi ITF või PSC inspektoritele. Sama võib öelda ka kaptenite kohta, kellel on olemas samasugused mustad nimekirjad meremeestest. Kui meremees on sattunud sellisesse nimekirja siis võib juhtuda, et edasised võimalused leida tööd meremehena on üsna komplitseeritud. On esinenud olukordi kus meremehi on koju jõudmisel ka vangistatud. Fakt on see, et mida enam avaneb võimalus kasutada odavat tööjõudu, eelkõige Hiinast, seda hullemaks muutuvad töö- ja palgatingimused.

Tänu ITF kampaaniale mis on suunatud FOC lipu all seilavate meremeeste kaitseks on tuhandetel meremeestel muutunud töö- ja elutingimused tunduvalt paremaks. Kõigi meremeeste töötingimuste parandamine on selle kampaania lõppeesmärk ja selles mängivad ametiühingud olulist rolli. Kuna riiklikke regulatsioone õnnestub igal vähegi edukal äriühingul üsna hõlpsalt rikkuda, kasutades selleks oma tütarfirmasid teistes riikides on rahvusvaheliste ametiühingute roll selle takistamisel üha olulisem. Ilma selleta puuduvad igasugused garantiid ja saavutatud tase võib hakata allapoole langema.

Turvalisus
Peale 11.septembrit toimunud terrorirünnakuid, on oluliselt kasvanud vajadus turvalisuse järgi. On teada juhuseid, kus terroriorganisatsioonid kasutavad FOC lipu all seilavaid laevu erinevate ebaseaduslike tegevuste teostamiseks, alates relvade salakaubaveost ja lõpetades inimkaubandusega. Samuti annab see võimalusi ebaseaduslike sissetulekute varjamiseks. FOC süsteemi kasutamine on loonud teatud mõttes maksuparadiisi kurikaeltele.

Ettevõtete uurijad on tunnistanud, et kui nad soovivad saada ülevaadet nendest isikutest, kes on laeva omanikud, siis tänapäeval kasutatav laeva omamise struktuur seda ei võimalda. Kui laevaomanik soovib jääda anonüümseks, siis ta saab seda üsna lihtsalt teha.
 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)