Alates 2004 aastast kuuluvad EMSA liikmete hulka lisaks meremeestele ka sadamatöötajad. Sadamate erastamise ja operaatorfirmade killustumise tõttu on töötajate organiseerimine edenenud aeglaselt. Kaubavoogude vähenemisest tingitud koondamised ja reorganiseerimised on märkimisväärselt takistanud selle valdkonna arengut, mistõttu on hetkel peamiseks väljakutseks hoopis ettevõtete konkurentsivõime ja töökohtade säilitamine ning rahvusliku või ühingulise kuuluvuse järgi diskrimineerimise vältimine.

Täna on üle 90% EMSA sadamatöötajatest liikmete, aga ka paljude meremeeste emakeeleks vene keel. Meie kodulehe venekeelne versioon, sealhulgas ka sadamaid puudutav osa on väljaarendamisel.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)