Mis on ITF?


Rahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon (International Transport  Workers’ Federation - ITF) on ülemaailmne organisatsioon, kuhu kuulub rohkem kui 690 ametiühingut 153-st riigist, mis esindavad kokku ligikaudu 4,5 miljonit transporditöötajat. ITF asutati 1896. aastal Londonis Euroopa meremeeste ja sadamatööliste ametiühinguliidrite poolt, kes mõistsid, et ühinemine on ainuke viis võidelda organiseeritud streigimurdjate vastu.

ITF-i ülesandeks tänapäeval on meremeeste, kalurite, sadamatööliste, raudteetööliste, maantee- ja ühistransporditöötajate, raudteelaste, turismitöötajate ja tsiviillennunduse töötajate organiseeritud tegevuse koordineerimine. Ta esindab maailma tasandil transporditööliste huve läbi ülemaailmsete solidaarsuskampaaniate, mis on pühendatud sõltumatute ja demokraatlike ametiühingute arendamisele ja fundamentaalsete inimõiguste kaitsmisele. See on võitlus igasuguse totalitarismi, agressiooni ja diskrimineerimise vastu.

Et tähtsustada küsimusi, mis puudutavad olulisel määral transporditöötajaid, korraldab ITF rahvusvahelisi kampaaniaid. Sellisteks kampaaniateks on: ülemaailmne raudteetööliste aktsioon ohutuse tagamiseks, lennundustöötajate aktsioon air rage vastu, autotransporditöötajate aktsioon normeerimata ületöötundide vastu ja sadamatööliste võitlus sadamates.

Kuid ITF-i vanim ja tuntuim kampaania on laevade mugavuslipustamise vastane võitlus, mis on kestnud juba üle poole sajandi. Selle raames on loodud maailma eri paikadesse inspektoraate ning käesolevaks aastaks ulatub täiskohaga töötavate inspektorite arv 130-ni.
 

Alates 2001.aasta kevadest toimib Eestis ITF-i inspektoraat. Inspektorina töötab Jaanus Kuiv.

ITF-i inspektori ülesandeks on Eesti sadamaid külastavate mugavuslipulaevade töö- ja olmetingimuste kontrollimine. Kontrollida tuleb ITF-i standarditele vastava kollektiivlepingu olemasolu ning selle täitmist. Kui meeskonnale on jäetud välja maksmata töötasu, ei ole saadetud õigeaegselt vahetust ja kojusõidupileteid, toidu kvaliteet on halb, puudub puhas joogivesi või on mõni muu mure, saab inspektori juba eelnevalt kutsuda laeva külastama. Inspektorite kontaktid on lihtsalt leitavad veebilehelt www.itfseafarers.org 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)