EMSA liikmed ühes laevas või ettevõttes moodustavad osakonna.

Osakonna tegevust juhib liikmete hulgast valitud usaldusisik. Ettevõttes, kus tegutseb rohkem kui 1 osakond, võivad usaldusisikud valida endi hulgast peausaldusisiku. Liikmed võivad moodustada sektsioone kutsealade või tegevusvaldkondade kaupa, et osakondade piire ületades siduda sarnaste huvide ja oskustega töötajate gruppe. Sektsiooni moodustamise või selle lõpetamise otsustab volikogu.

Kõigi osakondade usaldusisikud on ka volikogu liikmed. Vastavalt liikmete arvule selles osakonnas, võib  osakonna üldkoosolekul valida täiendavaid volikogu liikmeid. Volikogu valib juhatuse liikmed, kontrollib ja hindab juhatuse tegevust, kinnitab eelarve ja majandusaasta aruande.

Volikogu tööd kontrollib ja hindab üldkoosolek, mille moodustavad ametiühinguliikmete poolt valitud esindajad. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ning revidendid, püstitab ametiühingu pikaajalised eesmärgid ja kinnitab tegevuskava, vajadusel muudab põhikirja.

EMSA igapäevast tegevust korraldab juhatus, mille tööd juhib esimees. Juhatusele pandud ülesannete täitmiseks võetakse sekretariaati tööle palgalised töötajad.

Loe lähemalt EMSA põhikirjast.

Osakondade usaldusisikud
Volikogu
Juhatus
Töötajad


 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)