Liikmeks astumisel tutvu kindlasti oma õiguste ja kohustustega. Küsi usaldusisikult või EMSA töötajalt selgitust, kui mõni koht jääb segaseks või on mingi kohustuse sisu Sulle arusaamatu.

Liikmemaks on 1% ja seda tasutakse igakuiselt. Erand puudutab peamiselt välislipu all kaugsõidus töötavaid meremehi, kes tasuvad liikmemaksu peale töövahetuse lõppu ühekorraga.  Konto rekvisiidid

Kui ametiühingu liige kasutab kollektiivlepingust tulenevat võimalust usaldada enda liikmemaksu töötasust kinnipidamine ja tasumine tööandjale, tuleb tal selle täitmisel ka ise silma peal hoida. Liikmemaksu võla tekkimine võib põhjustada liikmeskonnast väljaarvamise või tekitab hiljem raskusi liikme õiguste kasutamisel. Et seda vältida, informeeri EMSA sekretäri, kui liikmemaksu kinnipidamine on Sinu teadmata millegipärast katkenud.

Abi saamine algab informeerimisest. Ametiühingusse kuulumine annab paremad võimalused oma õiguste eest seismiseks, sest Sinu taga on paljude töötajate sarnased huvid. Kui neid õiguseid riivatakse või kui Sulle tundub, et tööandja või tema esindaja kohtles Sind ebaõiglaselt – esimene samm on anda sellest teada kas usaldusisikule või ametiühingu töötajale. Koos arutatakse, mida saab ette võtta ja milline on kõige õigem tegutsemine just Sinu jaoks. Vastu Sinu tahtmist ei esitata ühtegi kaebust ega pöörduta kuhugi. Kui seda soovid, jääb jutuajamine konfidentsiaalseks.

 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)