EMSA TÖÖVORMID

3.1. EMSA sõlmib tööandjate või nende ühendustega kollektiivlepinguid.

3.2. EMSA ja tööandjate või nende ühenduste vahel peetavate läbirääkimiste tarvis moodustatakse juhatuse otsusel ühingupoolne läbirääkimiste meeskond. Läbirääkimiste tulemusel sündinud kokkulepe kirjutatakse alla juhatuse liikme poolt tingimusel, et üle poolte osakondadest, keda kokkulepe puudutab, on selle poolt.

3.3. EMSA osakonna usaldusisik võib sõlmida kollektiivlepinguid EMSA nimel volikirja alusel. Kokkulepe kirjutatakse alla usaldusisiku poolt tingimusel, et liikmete enamus, keda kokkulepe puudutab on selle poolt. Osakonna usaldusisiku poolt sõlmitava kollektiivlepinguga ei või halvendada töötajate õigusi, mis on sätestatud EMSA läbirääkimiste meeskonna poolt sõlmitud haru- või ettevõttetasandi kollektiivlepingus.

3.4. Kõik sõlmitavad kollektiivlepingud peavad enne allakirjutamist saama juhatuse kinnituse.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)