VOLIKOGU ESIMEES

8.1. Volikogu esimehe valib volikogu.

8.2. Volikogu esimees omab volitusi järgmise üldkoosoleku järgse volikoguni.

8.3. Volikogu esimees:
8.3.1. korraldab volikogu koosolekute ettevalmistamist;
8.3.2. kutsub kokku volikogu;
8.3.3. juhatab volikogu istungit;
8.3.4. võtab hääleõiguseta osa juhatuse koosolekust;
8.3.5. omab õigust esindada volikogu;
8.3.6. annab oma tegevusest aru volikogule;
8.3.7. annab volikogu tegevusest aru üldkoosolekule.
 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)