REVIDENDID

12.1. EMSA finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kaks revidenti.

12.2. EMSA revidendiks ei saa valida EMSA sekretariaadi töötajat.

12.3. EMSA finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks on revidentidel õigus tutvuda EMSA raamatupidamisdokumentatsiooniga ning sada oma tööks vajalikku teavet EMSA sekretariaadi töötajatelt ja juhatuse liikmetelt. Samuti on revidentidel õigus saada vajalikku teavet EMSA vara haldamist korraldavatelt EMSA esindajatelt.

12.4. Revidendid kontrollivad EMSA finantsmajanduslikku tegevust vähemalt iga majandusaasta lõppedes ning teavitavad kontrolli tulemustest EMSA volikogu.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)