Eesti Mermeeste Sõltumatu Ametiühing ühendab üle 2800 meremehe, sadama- ja hotellitöötaja. Enam kui pooled meie liikmetest töötavad Tallinki opereeritavatel reisilaevadel või selle ettevõttega seotud kaldateenistustes. Veidi üle 500 liikme on tööl välislipu all sõitvatel kaubalaevadel, ülejäänud muudes laevandusettevõtetes ning sadamates. 2013. aastal liitusid EMSA-ga ka Tallinki Hotellides töötajad ning 2016 aastal liitusid meiega AS Eesti Loots töötajad, et kollektiivlepingu läbirääkimiste kaudu luua toimivat dialoogi oma töötingimuste parandamiseks ning esilekerkivate probleemide lahendamiseks. Viimane üldkoosolek 6.04.2017 kiitis heaks ühinemise Eesti Meremeeste Ametiühinguga.

EMSA asutati ML „Estonia“ katastroofist pääsenud meremeeste ning nende töökaaslaste eestvedamisel 1995.aasta 7.juunil. Peamise initsiaatori, kuni 2004 aasta kevadeni ning alates 2011 taas esimehena ametis oleva Jüri Lemberi sõnul oli algusaastail esmatähtis sõlmida kollektiivleping ning seista meie meremeeste rahvusvahelise maine eest, osaleda mereteenistusseaduse koostamisel ja abistada raskustesse sattunud liikmeid.

Täna on oluline sotsiaaldialoogi kvaliteedi tõstmine kõigil tasandeil, koostöö edendamine nii ametnike ja huvigruppidega kui ametiühingu juhtkonna ja liikmete vahel. Kollektiivlepingute täitmise jälgimine nõuab samuti järjest  rohkem tähelepanu ja töötajate teadlikkuse suurendamist.


EMSA esindaja osaleb
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töörühmade kaudu Eesti merenduspoliitika väljatöötamises
• Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevas ILO töörühmas
• Eesti Ametiühingute Keskliidu delegatsioonis kolmepoolsetel läbirääkimistel valitsuse ja Eesti Tööandjate Keskliiduga töö- ja sotsiaalpoliitilistes küsimustes
• Eesti Ametiühingute Keskliidu komisjonide töös
• Eesti Merendusnõukoja tegevuses
• Euroopa Transpordi Sotsiaaldialoogi Komitees


EMSA on sõlminud kollektiivlepingud neis ettevõtetes
Tallink Grupp
DFDS Seaways
Reneriet OÜ
TLG Hotell

Lisaks reguleerib ITF-i standardeile vastav EMSA kollektiivleping ligi 30 mugavuslipu all sõitva kaubalaeva meremeeste töö- ja elutingimusi.


EMSA toetab
Noorte Merelaager
• Ajakiri Paat ja Merendus
Eesti Laevamehaanikute Liit
Eesti Laevajuhtide Liit


EMSA kuulub  Eesti Ametiühingute Keskliitu (EAKL)
Eesti Transporditöötajate Föderatsiooni (TAF)
Rahvusvahelisse Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF)
Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF)

 

 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)