Juristi nõuanded

11.12.2018EMSA liige küsib ja jurist vastab.
Olen , ametiühinguliige ja töötasin viimati Megastari peal. Laevas töötanud kokku 9 aastat. Ja hetkel olen töövõimetuslehel alates 11 septembrist rasedusega, kuna tallink ei paku kergemale tööle üleviimist. Sellega seoses ongi küsimus, kas mul on kasulik minna maa peal ametlikult tööle( võimalus minna ainult poole kohaga), kas see mõjutab mul igakuist toetust, dekreediraha, emapalka? Või targem olla edasi ainult haigusrahade peal , et lõpuks võita rahalises mõttes? Ja ehk oskate öelda,kuna on mul üldse on kõige kavalam minna dekreeti ? (Sünnitähtaeg on 6 märts). Ja kas ka ametiühingu poolt on mingisugune rahaline toetus? Ehk suudate mu küsimustele vastata.
Loe edasi
11.12.2018EMSA liige küsib ja jurist vastab.
Olen Emsa liige,endine tallinki töötaja. Soovin küsida et mu uues töökohas oli kõigil osakondadel sellel kuul palgatõus,minu osakond oli sellest välja jäetud. Kuidas seda nüüd ise küsima hakata või kuidas ülemustele teada anda,et oleks ka palgatõusust huvitatud .minu osakonnas on kõige väiksem palganumber,suuremapalgalised said raha juurde Või kuidas kirja vormistada,oma huvist palgatõusu vastu. Või on see seaduslik,et kõigil tõsteti peale ühe osakonna.
Loe edasi
01.12.2018Töötaja vastutus uues töölepinguseaduses
Töötaja peab tööandja vara kasutamisel käituma heauskselt ja kohusetundlikult ning püüdma kahju tekkimist igal juhul vältida. Samas peab tööandja olema huvitatud sellest, et töötajad oleksid koolitatud ja järelevalve varade üle oleks piisav. Tööandjal on võimalik kasutada mitmeid vahendeid selleks, et viia kahju tekitamine töötajate poolt miinimumini: võimalus töötajaid valida, pakkuda neile koolitusi, teostada järelevalvet, teha inventuure, oma vara kindlustada jne.
Loe edasi
19.11.2018Staaži säilimine lapsega kodus olles
Olin lapsepuhkusel, kas see aeg läheb minu tööstaaži hulka?
Loe edasi
19.11.2018Katseaja kohaldamine mitu korda
Kas võib minuga teha uut töölepingut sama töö tegemiseks peale esimese (tähtajalise) lepingu lõpetamist ja uuesti katseaega rakendada?
Loe edasi
19.11.2018Töövõime vähenemise tõttu töölepingu ülesütlemine
Tunnen, et minu tervis ei pea enam vastu laevatööl. Liigesed valutavad ja ainult valuvaigistitega saan kuidagi hakkama. Arst ütleb, et tuleb koormust vähendada, aga seda ma ise vähendada ju ei saa – töö on nii intensiivne laevas (olen stjuardess). Vabu töökohti mu kodukohas eriti ei leidu. Haiguslehel olen olnud korduvalt, aga lühiajalised ravid ei võta probleemi ära ja valud tulevad tagasi. Kas minu töölepingu lõpetamisel tervise tõttu ma saan töötuskindlustushüvitist või ei?
Loe edasi
06.06.2018 Kas laevakokkadel on õigus sooduspensionile jääda?
Mõnedel laevapere liikmetel on õigus saada väljateenitud aastate pensioni. Kahjuks laevakokad nende hulka ei kuulu. Väljateenitud aastate pensioni määratakse...
Loe edasi
18.05.2018Kas tead, mis on ahistamine ja türanniseerimine?
Kõikidel töötajatel on õigus töötada ilma oma töökohas ahistamise ja türanniseerimise all kannatamata. Kahjuks ei õnnestu paljudel töötajatel seda põhiõigust nautida. Kõikide tööandjate kohustuseks on tagada töötajate kõikide ahistamise ja türanniseerimise vormide kaotamine nende töökohal. Ahistamise ja türanniseerimise lõpetamise eest kannavad samuti vastutust ametiühingud koos töötajatega.
Loe edasi
29.03.2018Kuidas esitada töötasunõuet?
Töötasunõude esitamiseks tuleb esmalt välja arvestada, kui palju tööandja oleks pidanud töötasu maksma ja võrrelda sellega, kui palju tegelikult maksti.
Loe edasi
10.01.2018Mida peaks teadma ravikindlustuse hüvitisest?
Möödunud aasta 1. juulist muutus ravikindlustuse hüvitise maksmise kord töötaja haigestumise korral. Suurendati töötaja omavastutust seniselt 1 päevalt 3 päevani ja tööandjale pandi kohustus maksta hüvitist ajutise töövõimetuse 4. kuni 8. päevani. Lisaks vähendati hüvitise määra seniselt 80%-lt 70%-le.
Loe edasi
01.12.2016Puhkuse regulatsioonist uues töölepinguseaduses
Uue seaduse jõustumisega muutub kehtetuks määrus, millega laevapere liikmetele anti 7 lisapuhkepäeva, seoses töötamisega merel. Kuna mul õnnestus olla TLS-i läbirääkimisdelegatsioonis, siis kahju meremeestele sellest ei tekkinud, sest Mereteenistuse seaduses muudeti ära laevapere liikmete põhipuhkuse pikkus, milleks alates 01. juulist on 35 kalendripäeva.
Loe edasi
  Vanemad uudised

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)