Mis juhtudel EMSA toetust maksab?

12.02.2017Sünnitoetus
Sünnitoetust võib taotleda üks lapsevanem, ei ole vahet, kas ema või isa. Kaksikute sünni puhul makstakse toetust kahekordses ulatuses. Avaldusele tuleb lisada sünnitunnistuse koopia. Alates 2011 aastast
Loe edasi
12.02.2017Matuse toetus
Lähedaseks loetakse üldjuhul 1.ringi sugulasi – abikaasa, vanemad ja lapsed. Erandid on võimalikud
Loe edasi
12.02.2017Õnnetusjuhtumi ja pikaajalise haiguse toetus
Õnnetusjuhtumi ja pikaajalise haiguse korral, millega kaasneb pikaajaline töövõimetus (vähemalt 2 kuu), maksab EMSA toetust 20% taotleja ametipalgast
Loe edasi
12.02.2017Laste suvelaager
Igal aastal on EMSA liikmetel võimalik taotleda toetust oma laste suvelaagrikulude katteks. Tegutsevatest laagritest saab infot www.noortelaagrid.edu.ee . Ka koolide ja spordiklubide korraldatud trennilaagrid on abikõlbulikud. Meie eelistus ja suurem toetussumma on suunatud merealaseid teadmisi ja oskusi arendavale Noorte Merelaagrile
Loe edasi
12.02.2010Töötu toetus
EMSA töötu toetuse saamise õigus on EMSA liikmel, kes on liikmemaksu tasunud vähemalt 2 kuud ja kelle töösuhe lõppes temast mitteoleneval põhjusel. Töötu toetust ei saa EMSA liige, kelle töösuhte lõpetamise põhjuseks on töölepingu tingimuste rikkumine või töölepingu korraline ülesütlemine töötaja poolt. Toetust makstakse EMSA liikme isikliku avalduse alusel 2 kuu jooksul, kui ta on töötu ning esitab Töötukassast saadud tõendi. Toetuse saamise õigus kehtib ühe kalendriaasta jooksul töötuks jäämise hetkest. Iga kahe liikmeksoldud kalendriaasta eest pikeneb toetuse saamise õigus 1 kuu võrra.
Loe edasi
12.02.2010Muud erakorralised toetused
Seoses pikaajalise raske haigusega kaasnevateks kuludeks, taastusravikulude katmiseks vm. tuleb avalduses kirjeldada asjaolusid ja lisada olemasolevad kuludokumendid või
Loe edasi
12.02.2010Laevapere fond
Laevapere fond koguneb selle laeva või ka sadamaettevõtte EMSA liikmete poolt tasutud liikmemaksudest, millest 10% on õigus liikmetel kasutada enda soovi kohaselt, näiteks organiseerida ühisüritusi, osta laeva ühiseks kasutamiseks spordivahendeid või
Loe edasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)