ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on iseseisev omaalgatuslik ja vabatahtlik töötajate ühendus. Organisatsiooni nime võib lühendada EMSA ning tõlkida inglise keelde Estonian Seamen’s Independent Union.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinn.

1.3. Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing on asutatud 7. juunil 1995.a Tallinnas EMSA asutamiskoosoleku poolt. EMSA on 1940. aastal loodud Eesti Meremeeste Kutseühingu tegevuse jätkaja Eestis.

1.4. EMSA ja tema osakonnad juhinduvad oma tegevuses rahvusvahelistest õigusnormidest, Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja tegevuskavast.

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)