EMSA TÖÖ KORRALDAMINE

11.1. EMSA tööd korraldatakse peaesindusest, kus resideerub EMSA juhatus ja sekretariaat.

11.2. Sekretariaat koosneb esimehest, aseesimehest (valitavad ametikohad) ja töötajatest (mittevalitavad palgalised ametikohad).

11.3. EMSA sekretariaat on EMSA alaline täitevorgan, mis valmistab ette EMSA dokumentide ja organite otsuste eelnõud, korraldab liikmete koostööd ning EMSA põhikirja, tegevuskava ja organite otsuste täitmist.
 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)