EMSA VARA

13.1. EMSA vara moodustub:
13.1.1. Liikmemaksudest;
13.1.2. annetustest ja eraldistest;
13.1.3. põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate ürituste korraldamisest;
13.1.4. muudest seadusega lubatud laekumistest.

13.2. EMSA osakonna vara kasutab ja käsutab osakonna usaldusisik osakonna eelarve alusel.

13.3. EMSA lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.


 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)