LASTE LAAGRISUVI 2019


Suvi läheneb ja taas on võimalik taotleda oma kuni 16. aastaste (k.a.) laste suvelaagrikulude osalist kompenseerimist.
Valige välja meelepärane laager ja broneerige lapsele koht. Noorte Merelaagrile kuulub EMSA eriline soosing ja seega suurem laagritoetus! Lisainfot laagri kohta leiate www.merelaager.ee , Ahto Aaslav-Kaasik, tel. nr. +37256286586, e-mail: info@merelaager.ee

EMSA laagritoetuse taotlemiseks tuleb täita avalduse vorm (selle saab usaldusisiku käest või meie kontorist, mis asub uuel aadressil Pärnu mnt. 41a), tuua see ise või saata EMSA-le postiga või usaldusisikuga hiljemalt 30. juuniks 2019 ning juhatuse koosolekul juulis või augustis 2019 kinnitatakse toetussummad vastavalt laekunud taotlustele ja eelarve võimalustele.

NB! Tähelepanu!

Toetus makstakse avaldajale välja peale suvise juhatuse toimumist ja laagrikulude tasumist tõendava dokumendi ning uue tingimusena ka lapse sünnitõendi (kus on näha lapse vanemate nimed) esitamist.
Vanavanematele kompenseeritakse osaliselt laagrikulud juhul, kui vanavanem on lapse eestkostja!
Ka Merelaagri osas on eelmisest aastast alates oluline muudatus - Merelaagri poolt rakendatakse EMSA liikme lapse puhul lapsevanemale 50 eurost broneerimistasu ja 100€ suurust garantiitasu (EMSA-le tuleb esitada ka mõlemat makset tõendavad dokumendid). Nende tasumine toimub üldistel alustel kõigi teiste laste vanematega. Garantiitasu 100 eurot tagastab lapsevanemale Merelaager peale seda, kui EMSA on laagrile üle kandnud lapse osalustasu (broneerimistasust ja garantiitasust ülejääva osa, pärast juhatuse koosolekut ja nõutud dokumentide esitamist). Lapse Merelaagrisse mitteilmumisel ilma mõjuva põhjuseta (haigestumine, mis on tõendatud arsti või perearsti tõendiga) ja/ või sellest õigeaegsel Merelaagri ametliku kontakti mitteteavitamisel broneerimistasu ja garantiitasu ei tagastata. Täpsed tingimused Merelaagri kodulehel. Palume kindlasti tutvuda uute tingimustega ja teavitada Merelaagrit, kui laagris osaleva lapse vanem on EMSA liige!

 

Rõhutame, et viimane aktsepteeritav avalduse laekumise kuupäev on 30. JUUNI 2019!!!

Toetust makstakse tavapäraselt 1 lapse kohta 1 kord kalendriaastas. Juhul, kui laagritoetuse taotlus jääb alla 100 euro, võib esitada taotluse teise laagritoetuse saamiseks. Toetuste summa kokku ei või ületada EMSA juhatuse poolt määratud limiiti.
Täiendava info sooviga ja laagritoetustega seotud küsimuste korral võtke EMSA-ga ühendust telefonil 6116391 või hannes.roosaar@emsa.ee.
Päikeselist kevadet soovides,
Jaana Põlts
EMSA sekretär-raamatupidaja

 

Toetuste maksmise kord.
 

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)