KONKURSS: Mina kuulun ametiühingusse
Lisatud 17.04.2012

EMSA tahab teada ja talletada erinevaid lugusid, mispärast otsustasid Sina ametiühinguga liituda või miks soovitaksid seda teisele töötajale? On see seotud Sinu maailmavaatega, sooviga ühineda õlg-õla tundega, leida lahendus mingile töökoha probleemile või veel mingi muu ajend? Mida ootad ametiühingust tulevikus? Kas oled mõistnud, et ametiühing on tööriist Sinu tahte väljendamiseks ja kas Sul on olnud selleks võimalust? Kuidas näed seda parimal võimalikul viisil realiseeruvat ?

Kirjuta oma lugu, essee või luuletus, kujunda fotost plakat, joonista koomiks, karikatuur, salvesta laul või tee esitusest video – praktiliselt kõik väljendusvõimalused on avatud. Loominguline ja humoorikas lähenemine võivad teenida eripreemiaid.
 
Parimad tööd auhinnatakse, peaauhinnaks stiilne tahvelarvuti (iPad) või nutitelefon (iPhone) - võitja saab valida, kumba eelistab.

 

Konkursitingimused
 
Periood: 15.aprill – 15.juuni 2012 (kuni kell 23.59)
Tööde esitamine: evelin.tomson@emsa.ee, või
EMSA kontor: Ahtri 8 Tallinn 10151
Lisainfo tel +372 56457733 või 6116391
 
Nõuded osalejale:
Konkursile saavad esitada oma töid EMSA liikmed, kes on liikmeks vastu võetud hiljemalt 15.juuniks 2012.a.
Konkursil ei osale EMSA juhatuse ega sekretariaadi liikmed.
 
Nõuded teosele:
Konkursile saab esitada teose kujul, mis võimaldab digitaalset taasesitamist.
a)      tekstid – .doc .docx .txt või .pdf failina
b)      fotod, joonistused, plakatid vm. – .jpg .gif või .pdf failina
c)       heli- või videosalvestised – .wmp failina CD või DVD plaadil, USB-pulgal

Konkursil osalevad tööd peavad olema esitatud koos esitaja ees ja perekonnanime, kontakttelefoni ja e-posti aadressiga (kui e-posti aadress puudub, siis tavaposti aadressiga).
 
Intellektuaalse omandi kaitse:
Konkursile tohib esitada ainult enda loomingut või sellise grupi ühisloomingut, kes on esitajale andnud nõusoleku ja volituse ühisloomingu kasutamiseks EMSA konkursil osalemiseks.
 
Teost konkursile esitades kinnitab esitaja oma autorlust. Kui teose loomisel on kasutatud teiste autorite loomingut, peab esitajal nende loomingu kasutamiseks olema kirjalik nõusolek. Esitaja võtab endale täieliku vastutuse, et fotodel või videosalvestistel kujutatud isikutel ei ole pretensioone esitaja ja EMSA poolt jäädvustuste kasutamise suhtes.
 
Teose konkursile esitamisel loovutab autor teose avaldamisõigused EMSA-le, kes kohustub laekunud töid kasutama sihipäraselt. Sihipärase kasutamise all mõistetakse EMSA ja ametiühingutegevuse propageerimist Eestis ja maailmas.
 
Võidutöö valimine:
Tähtajaks laekunud ja konkursitingimustele vastavate tööde hulgast valib EMSA juhatuse ja sekretariaadi liikmetest koosnev žürii konsensuslikult välja parima(d). Hinnatakse: loomingulisust, ideed ja sõnumit, teostuse kvaliteeti, humoorikust, lähenemise uudsust. Teksti pikkus või lühidus ei anna eeliseid, oluline on sõnumi edastamise selgus ja usutavus.
 
EMSA juhatus
 

Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)