Tallinki ja EMSA kollektiivlepingu läbirääkimised
Lisatud 20.06.2012

18.mail tegi EMSA Tallinkile uue kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamise ettepaneku koos kõnesoleva lepingu kaasajastatud eelnõuga, millele oli eelnenud paarikuine teksti lihvimine koos laevade usaldusisikutega.

Viimati 2000.aastal muudetud kollektiivlepingu põhitekst oli olulises osas ajale jalgu jäänud ja seda ennekõike seoses 2009.a. suvel jõustunud uue töölepingu seaduse jõustumisega ja mitme muu õigusakti kehtetuks muutumisega ( töö-ja puhkeaja seadus, puhkuseseadus jm.).
 
Ka kollektiivlepingu lahutamatuks osaks olev, 2008.aastal sõlmitud ja 2009.aastal muudetud palgakokkulepe lõpeb käesoleva aasta 31.augustil.
 
EMSA poolset läbirääkimisdelegatsiooni juhib allakirjutanu, sinna kuuluvad veel juhatuse liikmed Jaanus Kuiv (EMSA aseesimees),  Lauri Laks (ms Baltic Princess mehaanik), Mai Rebane (ms Star), peausaludisiskud Anne Sisask ja Mati Elmers ning peasekretär Kaia Vask.
  
Tänaseks on läbirääkimisdelegatsioonide vahel toimunud 2 kohtumist, millel pooled on oma muudatusettepanekuid tutvustanud ja selgitanud. Järgmine kohtumine leiab aset 21.juunil.
 
Kollektiivlepingu sõlmimisega tahame leppida kokku paljud tööseadusandlusega reguleerimata või sellest töötajatele soodsamad tingimused, sh. töö- ja puhkeaja korralduse ja tasustamise alused, laevapere elamis- ja olmetingimused. Soovime ka täiendada puhkuse andmise korda ja reguleerida täpsemalt soodustuste andmist ning vaadata üle mehituskokkulepped. Juulist kavandame alustada palgaläbirääkimisi, mille osas sõlmitav kokkulepe on kollektiivlepingu lahutamatu osa.
 
Peausaldusisikud ja läbirääkimisdelegatsioonis osalejad annavad oma parima, et usaldusisikuid ja nende abilisi asjade seisuga jooksvalt kursis hoida. Vajadusel kutsume kokku erakorralisi koosolekuid ja kohtume laevaperedega.
 
Läbirääkimiste kulgu ja seal kokkulepitut palume jälgida EMSA ametlike infokanalite kaudu. Täiendav info EMSA kodulehelt www.emsa.ee parooliga kaitstud alal: Liikmetele>koosolekud>läbirääkimised jm.
 
Alanud suviseks kõrghooajaks jõudu soovides,
 
Jüri Lember
EMSA esimees
 
 
Foto:
EMSA delegatsioon: Jüri Lember, Anne Sisask, Mati Elmers, Kaia Vask, Ülar Pärn, Mai Rebane
 
Tallink: Lembit Kitter, Vahur Ausmees, Lemme Asi
 
 
 
 

Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)