Tallinnas toimus 12. veebruaril rahvusvaheline ümarlaud „Towards green and efficient maritime cluster in the Central Baltic region„
Lisatud 19.02.2013

12. veebruaril osales EMSA esimees Jüri Lember Tallinnas korrldatud rahvusvahelisel ümarlaual „Towards green and efficient maritime cluster in the Central Baltic region „, mis oli korraldatud EL INTERREG IV A projekti raames. Eestipoolseks korrldajaks oli Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse õppetool.  Ingliskeelse töökeelega ümarlaual toimus ka Raivo Vare juhitud paneeldiskussioon, kus EMSA esindajal oli võimalus avaldada seisukohta, et Balti mere regioonis toimub merendusametiühingute vahel süstemaatiline koostöö, mille esmaseks eesmärgiks on säilitada regiooni riikide meremeeste ja sadamatöötajate tradistioonilised töökohad, vältida kõlvatut konkurentsi tööjõukulude ja töötingimuste osas ning üheskoos edendada sotsiaalpartnerlust vastavuses EL-u aluseleppe põhimõtetega.


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)