Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) Merendussektsiooni juhatusest
Lisatud 05.03.2013

 Käesoleva aasta mais toimub ETF-i 4 kongress. Seega oli aruteludes suur rõhk selle institutsiooni järgmise nelja aasta tööplaanil. Juhatuses märgiti, et tööde nimistu on pikk ja sisuline, kuid paraku on aeg näidanud, et elu teeb omad korrektuurid ja tööplaan saab kindlasti olema jooksvalt täiendatud aktuaalsete teemadega. Kõike, mis Euroopa merenduses toimub ei ole kahjuks võimalik ette näha. Järgmise nelja aasta peateemad oleksid: meremeeste töökohtade kaitse, mehitusdirektiiv, riigiabi suuniste ülevaatamine (ennekõike riigiabi seotus euroopa meremeeste töökohtadega ), meremeeste kriminaliseerimise takistamine, meremeeste väljaõppe kõrge taseme toetamine jne.

Juhatusel oli arutelu ka Vahemere parvlaevanduse uuringu tulemusest. Arutelti ka, et selline uuring tuleks teha ka Põhjameres. Uuringut teostanud akadeemikud tõdesid, et kuigi oli võimalik kasutada mitmeid andmebaase, siis ükski neist ei andnud täielikku informatsiooni. Palju aega kulus andmebaasidest saadud informatsiooni koondamisele üheks tervikuks. Nüüd on olemas ülevaade firmadest, kes Vahemerel opereerivad, nende laevastikust, lippudest,mille all laevad sõidavad ja osaliselt sellest, kust on pärit meremehed ning millisesse ameti -ühingusse nad kuuluvad. Uurijad tõdesid , et pahatihti pole ametiühingutel infot selle kohta, mis laeval toimub ning millised on probleemid. Arutelu uue uuringu vajalikkuse üle jätkatakse.

Anti ülevaade Euroopa Liidus toimuvast. Suurem tähelepanu saab olema Meretöö- konventsiooni jõustamise direktiividel, riigiabi suuniste ülevaatamisel ning Euroopa Liidu direktiivide muutmisel. Viimast seetõttu, et meremehed on praegu paljudest EL töö ja sotsiaalkindlustust puudutavate direktiivide haldusalast välja jäetud. Indikatsioon on, et Euroopa Komisjon soovib, vaatamata teatavate riikide vastuseisule, seda olukorda muuta ning meremehed saavad tulevikus olema täieõiguslikud Euroopa Liidu töötajad.


Kaia Vask
EMSA peaskretär


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)