Ühtsetele seisukohtadele tehnoloogia valmisoleku ja NECA ala kehtestamise vajalikkuse osas ei jõutud
Lisatud 05.03.2013

 Enim pooldasid NECA ala ja kinnitasid tehnoloogia valmisolekut regulatsioonide täitmiseks seadmete tootjad ning teadlased Soomest, Rootsist, Taanist, vastuargumente tuli Venemaa teadlaste ja laevaomanike poolt.
Läänemere NECA eesmärgiks on radikaalselt vähendada mere reostust, et saavutada Läänemere hea seisund aastaks 2021. HELCOM Maritime alustas NECA küsimuste arutelu 2007. aastal – ministrid tegid otsuse sellega edasi liikumiseks 2010. aastal. Nüüdseks on taotlus IMO-le esitamiseks koos – puudu vaid otsus, millal see saata IMO-sse.
On leitud, et emissoonide suurenemisel tõuseb inimeste allergiate tase. Suurim võit NECA moodustamisel saavitatakse Taani väinades. Suurim probleem on rannikul lämmastikuga – pikapeale kandub lämmastikdioksiid ka mandrile – probleem siiski suurim sadamate aladel.
Venemaa leiab, et HELCOM-i uuringu kohane laevandusest pärit emissioon on liialdatud – 10% asemel on nende hinnagul see 1%. Ja ka intensiivse laevanduse piirkonnas on see kuni 5%. Sadamas tehtud uuringud näitavad, et laevandusest tuleneb 5,5% õhureostusest, suurem osa aga sõidukitest ja mujalt.
Ka Turu ülikooli uuring prahihindade tõusu kohta on liiga optimistlik ja tegelikkuses ületab see julgelt üle 6% kasvu.
Paljud ettekandjad rõhutasid, et 2016.a. liinile saabuvate laevade ehitus on juba alanud – seega on otsust vaja teha juba nüüd, milliseid tehnoloogiaid kasutada. Mootor läheb NECA regulatsiooni jõustumisel tsirka 20% kallimaks. Seni on samuti selgusetu utiliseerimise probleem. Seega ei ole õige aeg NECA liitumisavalduse tegemiseks.
Ventspilsi sadama esindaja rõhutas, et NECA rakendamisega kaasneb suuri probleemi. Siiani ei ole laevaomanikud suutnud ära otsustada ja kuidas reageerida SECA alale, mistõttu pole nad valmis ka NECA alaks.
Ettekanded on kättesaadavad lehelt:
http://www.helcom.fi/press_office/Events/en_GB/NECA_Conference_2013/
 

Koostas E.Kreem
Laevaomanike Liidu peasekretär 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)